Revize plynu

Provádíme:

 • revize vyhrazených plynových zařízení (v rodinný domech, bytech i provozních objektech)
 • revize tlakových nádob
 • revize plynu po odpojení plynoměru
 • tlaková zkouška vodoinstalace a odpadů
 • tlaková zkouška po úniku plynu
 • topná zkouška ústředního topení
 • periodické revize plynových spotřebičů

Ceník revizí naleznete zde – Ceník revizíPro více informací a objednávky volejte asistentku revizního technika na tel.: 734 502 204 nebo pište na 1daf@seznam.cz

OPRÁVNĚNÍ K MONTÁŽI A OPRAVÁM, REVIZÍM A ZKOUŠKÁM ZAŘÍZENÍ

Všechny firmy, organizace nebo podnikající fyzické osoby, musí ke své podnikatelské činnosti v oblasti montáží, revizí a oprav vyhrazených technických zařízení vlastnit OPRÁVNĚNÍ. 

Prověření odborné způsobilosti zahajuje TIČR na základě žádosti organizace nebo podnikající fyzické osoby.

Montáží a opravami zařízení pro dané vyhrazené technické zařízení mohou být pověřeny pouze osoby, které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí složit zkoušky na TIČR.

Samotné osvědčení odborné způsobilosti pro provádění revizí a zkoušek dodavatelským způsobem není již postačující a provozovatel předmětné živnosti musí požádat ITI Praha o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění. Pokud by revizní technik byl zaměstnancem organizace provádějící revize, nepůjde o živnost, pak mu postačuje jeho osvědčení, ale oprávnění musí mít organizace , u níž je v pracovním poměru.

VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ

V případě kladného výsledku šetření odborné způsobilosti se vystavuje pro žadatele oprávnění. Vystavené oprávnění je opatřeno evidenčním číslem a v podmínkách platnosti zakotvena vazba na dodržování podmínek zjištěných při šetření odborné způsobilosti podle provedeného zápisu. Rozsah osvědčení pro naplnění této podmínky může splňovat i více pracovníků žadatele s různým rozsahem osvědčení. Žadatel také nemusí uplatnit celý rozsah, který má uveden na osvědčení, pro vydání oprávnění, ale pouze jeho požadovanou část.

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

Stanovení odpovědného zástupce (OZ) je podmínkou u podnikajících právnických osob anebo je-li fyzická osoba bez odborné způsobilosti. Odborná způsobilost jednoho OZ, anebo ve výjimečných případech max. dvou OZ musí pokrývat celý požadovaný rozsah žadatele, přičemž musí být stanovena a písemně doložena odpovědnost každého OZ za svůj konkrétní rozsah.

Novinky

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu