Domácí čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod - funkce

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Odpadní voda z objektu natéká přívodním potrubím, přes separátor shrabků do sedimentační nádrže čistírny odpadních vod, kde dochází k zachycení a akumulaci plovoucích a usaditelných látek, které jsou zachyceny nornou stěnou.
Předčištěná odpadní voda přepadá do aktivační nádrže, umístěné v meziprostoru vnějšího pláště a vnitřního dosazovacího válce.

V tomto prostoru čistírny odpadních vod dochází při intenzivním míchání a provzdušnění k biologickému čištění odpadní vody mikroorganismy, které jsou přítomny ve formě tzv. aktivního kalu. Činností těchto mikroorganismů dochází k odstranění znečišťujících látek z odpadní vody při současné spotřebě kyslíku a nárůstu hmoty aktivního kalu.
Směs aktivního kalu a odpadní vody natéká do dosazovací nádrže čistírny odpadních vod, ve které dochází k odsazení kalu u dna nádrže a vyčištěná odpadní voda odtéká odtokovým zařízením do odtokového potrubí. Před potrubím odtoku je přelivný žlab, který zachycuje případné plovoucí nečistoty na hladině. Aktivní kal, který sedimentuje ve spodní části dosazovací nádrže je průběžně odčerpáván mamutovým čerpadlem zpět do nádrže aktivační.

Další informace u naší partnerské firmy http://www.ekomonitor.cz/

Kontaktujte nás

Kancelář a účtárna

1daf@seznam.cz

+420 571 445 343

Revize plynových zařízení a tlakových nádob

4daf@seznam.cz

+420 734 502 204

Servisní technik plynových zařízení

1daf@seznam.cz

+420 733 322 189, 605 349 039

Údaje o firmě

Sídlo firmy

Huslenky 643, 756 02 Huslenky

Kancelář firmy

Podsedky 285, 755 01 Vsetín

DAF INNOVA s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25973

IČ: 26827930
DIČ: CZ26827930