Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch voda - ekologické a ekonomické řešení

Tepelná čerpadla vzduch-voda se používají k vytápění objektů a ohřevu vody stále častěji. K životnímu prostředí jsou velmi šetrná, neboť dokážou vyprodukovat více energie, než kolik se ukrývá v uhlí pod zemí, a to ještě předtím, než se ho dotkla lidská ruka. Tepelná čerpadla vzduch voda a jejich rozšiřující se použití je světový trend. Důvod je ekologický i ekonomický. Vrty i plošné zemní jímače mají vysoké pořizovací náklady. Navíc v našich zeměpisných šířkách se v zimním období teplota vzduchu pohybuje nejčastěji mezi -7 °C až +13 °C, střední teplota vzduchu v topném období je tedy cca +3 °C. V zemi je teplota poměrně stabilní a dle zkušeností se v okolí vrtu ustálí na cca -2 °C. Zde je patrný teplotní zisk 5°C ve prospěch tepelných čerpadel vzduch-voda.

Tepelná čerpadla vzduch voda - princip

Jak vyplývá z názvu, v tepelném čerpadle dochází k přečerpávání tepelné energie z jednoho prostoru do druhého, a to za užití speciálních látek (chladiv). Nejde zde tedy v pravém smyslu o přeměnu energie, ale o transport energie z jednoho prostoru do druhého s velmi výhodným poměrem. Pro ilustraci – dodáme-li 1kWh pro přesun energie tepelným čerpadlem, získáme v podobě tepla 3 i více kWh. Tento poměr je daný rozdílem teplot mezi ochlazovaným a ohřívaným prostorem. Protože výstupní teplota z tepelného čerpadla nemůže být vyšší než asi 60 °C, musíme se snažit pomyslné nůžky rozevřené mezi vnějším a vnitřním prostředím maximálně sevřít, abychom získali nejvýhodnější poměr (tzv. topný faktor).

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu