Solární systémy

Fotovoltaika je přeměna slunečního záření na elektrickou energii fotovoltaickými články. Vynález, který zastiňuje ostatní technologie výroby energie tím, že místo nákupu energie z kilometry vzdáleného zdroje vyrábíte energie přímo v místě.

Skladba fotovoltaického systému:

Solární modul, známý, zpravidla modrý prvek upevněn ke střeše pomocí montážního systému. Každý fotovoltaický modul se skládá z vzájemně propojených fotovoltaických článků, které přeměňují sluneční záření na elektrickou energii, avšak v podobě běžně nepoužitelné.

Měnič je do systému zařazen proto, aby tuto energii se stejnosměrným průběhem proudu a napětí proměnil na elektrickou energii se standardní střídavou charakteristikou těchto veličin.

Čtyřkvadrantní elektroměr následně zaznamenává kromě odběru energie ze sítě i dodávku přebytků výroby.

Monitorovací systém není v soustavě nezbytným prvkem. Je ale přínosný mimo jiné tím, že v případě poruchy tuto okamžitě hlásí a tak ji lze urychleně řešit. Díky tomu nedochází k zbytečně velkým ztrátám.

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu